Eğitim Anlayışımız

''Bir insanı eğitmek, bir toplumu eğitmektir.'' anlayışı, çalışmalarımızı şekillendiren temel felsefedir. Öğrencilerimiz;

 • Akademik-sosyal becerilerine uygun ve nitelikli yetiştirilirler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgürce karar verirler, problem çözerler, araştırma yaparlar, yeni bilgiler üretirler.
 • Eğitimde teknoloji entegrasyonu sayesinde 21.yüzyılın gerektirdiği bilişim becerilerini kazanırlar.
 • İnteraktif eğitim yaklaşımı ile bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri doğrultusunda kendi potansiyellerini keşfederler.
 • Yaş gruplarına uygun çeşitli kulüp ve sosyal etkinlik çalışmalarına katılırlar ve bu sayede beceri ve kimlik gelişimlerini desteklerler.
 • Okullarımızda, öğrenme düzeyini ve öğrenmelerin kalıcılığını artıran Tam Öğrenme Modeli uygulanır. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından sınıf içi ve dışı çalışmalarımızda çağdaş öğrenme yaklaşımları kullanılır. Okul kurallarımız öğrenci, öğretmen, veli ve diğer çalışanlarımız olarak tüm okul toplumunu kapsar. Yönetici ve öğretmenlerimiz bu kuralların yerleşmesinde liderlik ederler. ''Aklın ve bilimin ışığında eğitim'' diyerek çıktığımız bu yolda, öğrenciyi merkeze alan yaşam temelli eğitim anlayışımızla, öğrencilerimiz geleceğe hazırlanırlar.
Daha Fazla

Hedefimiz


''Aklın ve bilimin ışığında eğitim'' felsefesi temelinde okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar nitelikli eğitim veren,çağın gerektirdiği her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojiyi sunan, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimini sağlayan, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim veren dinamik bir eğitim kurumu olmaktır.

Daha Fazla

Ölçme ve Değerlendirme

Seviye Eğitim Kurumlarında ölçme değerlendirme hizmetlerine yönelik çalışmalar hem yazılı hem de dijital ortamda takip edilir. Okullarımızda öğrenci başarısı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda, ders işlenişine paralel yapıda ve objektif bir şekilde ölçülür. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyindeki edinimlerin de ölçülmesine yer verilir. Seviye Eğitim Kurumlarında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yayıncılık hizmeti veren Seviye Yayınları kullanılmaktadır. Bu durum öğrencilerimize, katıldıkları deneme sınavlarında Türkiye geneli başarılarını büyük örneklemde görme fırsatı vermektedir. Veli ve öğrencilerimiz www.seviyenibelirle.com adresinden, yapılan sınavların karnelerine ulaşabilmektedirler. Ortaokul ve Anadolu Liselerimizde akademik takibin sağlanabilmesi için, her sınıf düzeyinde aylık deneme sınavları ve ders kazanımlarını ölçen nitelikte performans değerlendirme sınavları yapılır. Sınav sonuçları ilgili zümrelerce değerlendirilerek öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilir. Tam Öğrenme Modelini benimseyen Okullarımızda öğrencilerimizin eksik kazanımları etüt programları ile tamamlanır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yükselmesindeki en önemli etken verimli çalışmalarıdır. Verimli çalışabilme ve plan yapabilme becerisi kazanabilmeleri için Seviye Eğitim Kurumlarına özgü Öğrenci Çalışma Rehberleri oluşturulmuştur. Bu rehberlerden faydalanarak, öğrencinin çalışma ve planlama alışkanlığı kazanmasına destek olunur. Ölçme ve Değerlendirme kapsamında köklü deneyime sahip olan Seviye Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin bireysel takipleri Mentor Öğretmenleri tarafından yapılır. Mentor öğretmen öğrenciyi bir bütün olarak ele alır ve ihtiyaç halinde öğrencimizin gelişimi için ilgililerle iletişime geçer.
 • Deneme Sınavları

  Son değişiklikler ve güncellemelere uygun olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz.
 • Aile Toplantısı

  Öğrencilerimizin durumlarından siz değerli velilerimizi haberdar ederek birlikte daha iyisini başarma yolunda el ele veriyoruz.
 • Verimli Çalışma Seminerleri

  Rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz seminerlerde öğrencilerimize zamanı verimli kullanma ve etkili çalışma metodları konusunda bilgi vererek verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.