Seviye Okulları,1979'dan itibaren eğitim sistemimizin her basamağında yer alan Özgün Şireketler Topluluğuna bağlı kuruluşlardan biridir. Seviye Yayınları(1999) ve Seviye Dershaneleri (1999), Özgün Şirketler Topluluğuna 2008 yılında katılmıştır. Yayınları ve dershaneleri ile ulusallaşan Seviye markası, eğitim ve yayıncılık alanındaki deneyimlerini özel okul sektörüne aktararak, Franchising modeli ile okulunu 2013 yılında faaliyete geçirmiştir.

Seviye Eğitim Kurumları bünyesinde 15 Seviye Okulunun yanı sıra Temel Öğretim Kurumları, Kurs Merkezleri ve Spor Kulüpleri yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler

Seviye Eğitim Kurumlarını kurmaktaki hayalim, Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ''fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür'' kuşaklar yetiştirme anlayışından farklı değildir. Seviye Eğitim Kurumları ile bu hayalim gerçeğe dönüşmüştür.

1979 yılından itibaren eğitim alanında kazandığımız bilgi ve deneyimlerimizin doğrultusunda kurulan Seviye Eğitim Kurumlarının en büyük amacı; yurdunu ve ulusunu seven, yaratıcı ve eleştirel düşünen,hayatta karşılaşabileceği problemleri çözebilen, topluma ve çevreye duyarlı, disiplinli ve başarıyı hayat tarzı haline getiren öğrenciler yetiştirmektir.

Seviye markası altındaki tüm kurumlarımızda insan, toplum ve çevre yararına bir eğitimi amaçlıyor, öğrenci, veli ve eğitimciler arasında etkili işbirliğini önemsiyor; demokratik yollarla alınan kararların uygulanacağı bir okul yapısını gerçeğe dönüştürüyoruz.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal, fiziksel gelişim düzeylerini esas alan bir eğitim modeli sunan okullarımızda, öğrencilerimizin her alanda başarısı için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Köklü bir geçmişe sahip olan Seviye markasının, Seviye Okulları adı ile ülke genelinde franchising çalışmalarını eğitim kalitemizden ödün vermeden yürütüyoruz. Eğitim kurumlarımızda okuyan çocuklarımızın çağdaş bir eğitim anlayışı ile dürüst, çalışkan, üst düzey düşünme becerileri kazanmış, donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, karanlığa bir ışık yakacak sorumluluğu edinebilecekleri bir ortam hazırlamak en önemli çabamızdır. Bu büyük ideali gerçekleştirmek, kurumumuzun varlık nedenidir.

Aklın ve bilimin ışığında, güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle...

Ünsal GÜNDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı


 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Seviye Eğitim Kurumlarında PDR hizmetlerine yönelik çalışmalar ''Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik'' anlayışı ile yürütülür.

Sürekli gelişim halinde olan öğrencilerimiz için rehberlik birimlerimiz, bu gelişimi sağlayacak ortamı oluşturur ve öğrencilerimizin yaş dönemine uygun gelişim görevlerini başarmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra kişisel,eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarını yapar.

Öğrencilerimiz bütünsel bir anlayışla ele alınır.Okullarımızda yapılan izleme değerlendirme çalışmaları bu doğrultuda yorumlanır ve süreç takip edilir.

PDR birimlerimiz ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik seminerler verir, bilgi notları hazırlar, öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışı üniversite olanakları ile tanıştırır ve tercih dönemi danışmanlığı hizmetlerini verir.

PDR hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, sahip olduğu güçleri keşfetmesi, geliştirmesi, topluma aktif uyum sağlayabilmesi, mutlu bir birey olması ve kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenir.